برچسب: آیا روح شهر مـُرده است ……..
آیا روح شهر مـُرده است ……..
۳ خرداد ۱۳۹۲
۵ دیدگاه

آیا روح شهر مـُرده است ……..

  آیا روح شهر مـُرده است …….. مگیرو که تو سر شاعر قرنی نمتنی که اینجا نقش نو پرنی نمتنی بوگی لعنت و شعر تو شعر که جز مه ایچکه از برنی(ست) نمتنی بوگی که دروغ اصل تره دنیای ما صحرای محشر نی نمتنی بوگی جز ای گپ نیه رو دل ما جو ور ای…..