برچسب: الماس شرق
آن چه شهر  من ندارد !!!!!
۲۴ فروردین ۱۳۹۲
یک دیدگاه

آن چه شهر من ندارد !!!!!

به نام خدا من قیاس از سیستان آرم که آن شهر من است وز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر (فرخی) سیستان من نام آشنایی است پوشش گیاهی آن به علت کمی بارندگی، فرسایش خاک، سیلاب و مصرف بیرویه اغلب پراکنده اند. مراتع آن نیز به دلیل کمی بارش و محدود بودن خاک وضع…..