برچسب: سابق
نقدی بر سخنان مهندس گرگیج شهردار سابق زابل
۲۳ مرداد ۱۳۹۲
۲ دیدگاه

نقدی بر سخنان مهندس گرگیج شهردار سابق زابل

خبرسیستان طبق منش خود دست تمامی کسانی را که به صورت منصفانه و با دید باز به نقد مسئولین می پردازند می فشرد و امروز نقد یکی از شهروندان زابل به مصاحبه های جناب مهندس گرگیج با خبرسیستان ، که به طور چشمگیری بازتاب داشته است را منتشر می کند  این نقد صرفآ از جانب…..

بخش پایانی مصاحبه مهندس گرگیج : نگفته هایی بعد از ۶ سال
۱۵ مرداد ۱۳۹۲
۱۶ دیدگاه

بخش پایانی مصاحبه مهندس گرگیج : نگفته هایی بعد از ۶ سال

بخش اول مصاحبه مهندس گرگیچ شنبه در سایت قرار گرفت و مورد استقبال فراوانی قرار گرفت به طوری که قابل باور نبود و این یعنی اینکه مردم سیستان مهندس گرگیچ را دوست دارند و خبرسیستان بسیار مفتخر است که بعد سالها پلی شد میان مهندس گرگیچ و مردم زابل خبر سیستان به اطلاع کلیه افراد…..