برچسب: سرطان
سیگنال هایی با طعم سرطان(نصب دکل مخابرات درکوچه هیرمند ۱۷)
۳۱ خرداد ۱۳۹۲
۴ دیدگاه

سیگنال هایی با طعم سرطان(نصب دکل مخابرات درکوچه هیرمند ۱۷)

سیگنال هایی با طعم سرطان(نصب دکل مخابرات درکوچه هیرمند ۱۷) چندی پیش عزیزان مخابرات تاسیسات یک دکل مخابرات را به کوچه هیرمند ۱۷ واقع در خیابان هیرمند زابل آورده اند.که در این کوچه مدرسه ۱۲ فروردین قرار دارد که حدود۱۰۰دانش آموز در این مدرسه مشغول به تحصلند و تمامی همسایگان از همجواری با این دکل…..