برچسب: سرعت پایین
اینترنت لاک پشتی زابل
۵ تیر ۱۳۹۲
۷ دیدگاه

اینترنت لاک پشتی زابل

همیشه سیستان از نظر تکنولوژی نسبت به سایر شهرها عقب بوده است و هنوز هم عقب است . این درست که اینترنت کل کشور دچار مشکل سرعت می باشد اما اینترنت زابل که به اسم اینترنت پرسرعت شناخته می شود انگار با سوخت دیزلی کار می کند و به طور مداوم دچار قطعی می باشد…..