برچسب: شهردار سابق زابل
بخش اول مصاحبه با مهندس گرگیچ: نگفته هایی بعد از شش سال
۱۲ مرداد ۱۳۹۲
۳۰ دیدگاه

بخش اول مصاحبه با مهندس گرگیچ: نگفته هایی بعد از شش سال

امروز روبروی مردی نشسته ایم که نامش در تاریخ سیستان جاودانه خواهد ماند و این افتخار نصیب تیم خبرسیستان شد که بعد از سال ها دوباره یادی از مرد سخت کوشی کنیم که با سکوت به شهرمان آمد و شهرمان را ساخت اما با دلی زخم خورده مجبورش کردیم شهر را ترک کند . امروز…..