برچسب: معابرخراب
شهر زابل و وظایف شهرداری این شهر !!!!!!!!!!!!!
۴ مرداد ۱۳۹۲
۹ دیدگاه

شهر زابل و وظایف شهرداری این شهر !!!!!!!!!!!!!

مینویسم باز از مردان مرد                      می نویسم از هوای گرم وسرد مینویسم من ز طوفان شنش                   از صد وبیست روز باد خشنش  مینویسم من ز گرد وخاک او                       جان های رفته بر افلاک او سال ها بود که میخواستم بدانم چرا شهر ما هیچ گونه تغییری به خود نمی بیند. بارها بود که از…..