برچسب: مناطق آزاد
دسته‌گل احمدی‌نژاد در مناطق ویژه
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دسته‌گل احمدی‌نژاد در مناطق ویژه

سرجمع تأسیس این مناطق در چهار دولت هاشمی‌رفسنجانی و دولت اصلاحات در شش منطقه آزاد و ٢٣ منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می‌شود. باقی‌مانده این مناطق مربوط به دو دولت احمدی‌نژاد در دو دوره نهم و دهم بوده است. سیاه‌نمایی صداوسیما درباره رویکرد توسعه‌ای دولت به مناطق آزاد انگار حالاحالاها تمامی ندارد! «ثریا» برنامه‌ای غیرکارشناسی با…..