برچسب: وظیفه افراد در شورای شهر چیست؟
وظیفه افراد در شورای شهر چیست؟
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

وظیفه افراد در شورای شهر چیست؟

  ای سیستانی خانه ات در این دیار است                                     ما را به زیور خانه ی غربت چکار است ما را به نام عشق اینجا آفریدند                                                 با نغمه ی توفان و صحرا پروریدند اینجا شرابستان مستان است،جان است                                     اینجا سجستان است،مهد عاشقان است شورای شهرو روستا باید از افراد متخصص و آگاه به ضرورت های امروز…..