برچسب: پست کلیدی
دکتر احمد علی کیخا در لیست کابینه روحانی
۶ مرداد ۱۳۹۲
۱۲ دیدگاه

دکتر احمد علی کیخا در لیست کابینه روحانی

سایت نظر آخر از طرف تیم دکتر روحانی ایجاد گردیده که برای ترکیب کابینه از مردم نظر خواهی می کند . جالب برای ما سیستانی ها این است که اسم دکتر احمدعلی کیخا نیز در این لیست برای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .از شما همشهریان گرامی دعوت می شود برای اینکه ما سیستانیها نیز…..