نقدي ديگر به سخنان و مصاحبه هاي جناب مهندس گرگيج از جانب شهروندي ديگر

08366115395272691533

نقدي ديگر به سخنان و مصاحبه هاي جناب مهندس گرگيج از جانب شهروندي ديگر

اخطار

خبرسيستان طبق روال گذشته نسبت به انتشار نقدهاي شهروندان با مسئوليت برخورد مي كند اما از اين شهروند گرامي درخواست داريم لطفا نام و فاميل خود را  بيان نموده تا خبرسيستان از حذف اين نقد خوب جلوگيري نمايد .

کنون رزم سهراب و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو
یکی داستانست پرآب چشم دل نازک از رستم آید به خشم
اگر تندبادی برآید ز کنج به خاک افکند نارسیده ترنج
ستمکاره خوانمش ار دادگر هنرمند گویمش ار بی هنر
ا گرمرگ دادست بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟
از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر ترا راه نیست
آقای رسول گرگیج ،آقای افسری و اعضای محترم شورای شهردوره دوم زابل :
سلام علیکم
سخنی چند از سال های نه خیلی دوراز زبان عضوشورای اسلامی محترم شهر، آقای گرگیج و منتقدان گرامی بیان گردیده است.اکنون نوبت من شهروند است که نقدی به دور از هرگونه حب و بغض بگویم تا خوا نندگان با درایت و تعقل بیشتری میان صحبت ها و عملکرد اعضای شورا و آقای شهردار قضاوت کنند.
آقای رسول گرگیج ! کاملا درست و صحیح گفته اید که من سهراب مردم سیستان نیستم . اگر نیم نگاهی به داستان رستم وسهراب بیندازید می بینید.افراسیاب از ناآگاهی و عدم شناخت پدر و فرزند نسبت به یکدیگرسوء استفاده نمود و سهراب به دست پدر زخمی و سرانجام کشته شد .
آقای گرگیج ! اگر شما را سهراب سیستان و اعضای محترم شورا را درردیف خانواده رستم دستان بگذاریم . حتما آقای میرشکارنیز افراسیاب داستان است ومردم شریف زابل درلشکر افراسیاب قرارداشته اند.(ازکلیه عزیزان دربیان این تمثیل عذرخواهی می نمایم .)
آقای گرگیج وآقای افسری !اولین کسی که به مصوبات غیرقانونی شورا براساس قانون می تواند اعتراض نماید شخص شهردار ،سپس فرمانداری و دفتر امور شهری است . ازان طرف نخستین کسی که می تواند به عملکرد شهردار فبل از دفتر امور شهری ودیگر سیستم های نظارتی و امتیتی اعتراض نموده و تذکر دهد شورای شهراست ..به بیان دیگر شهردار و شورای شهر در مدیریت شهری مکمل هم می باشند . پس نمی توانید هر یک ضمن تبرئه نمودن خود،دیگری را متهم به تخلف نماید . چراکه شما با زبان بی زبانی عملکرد خودرا زیر سئوال برده اید. بیان این موضوع تمثیل عذر بدترازگناه را به ذهن انسان یادآوری می کند. با این توضیحات می خواهم بگویم در مسیر تخلفات کلیه شهرداری ها ، شهردار و اعضای شورای شهر نمی توانند خودرا از ورطه و مرداب سیاه عملکرد شورا و شهرداری بدون ان که حتی ذره ای ازدود و سیاهی بردامن ایشان بنشیند خودرا مبرا وپاک اعلام نمایند.
آقای گرگیج و آقای افسری ! اگر چند نفر به صورت تیمی و گروهی اقدام به تخلف نمایند وسرانجام هنگام تقسیم اموال مسروقه باهم مشاجره نموده و این مشاجره منجر به افشاء تخلف ایشان گردد .ایا هریک از افراد گروه می توانددیگری و یا دیگران رامتهم به خیانت نماید ؟
آقای گرگیج ! با عنایت به داستان رستم و سهراب و نقش مکمل شهردار و شورا در مدیریت شهری آیا شمابازهم سهراب مردم سیستان هستید؟آیاباز هم می گویید اعضای شورا اسلامی و یا هریک از مدیران شهرداری ( افراد تیم ) به شما خیانت کرده است ؟
شما وهیچ یک از اعضای شورای شهردوره دوم نمی توانید خودرا از اتهامات و سوال های بیشماری که در آسمان ذهن مردم نقش بسته خود را مبرا دانسته و پاسخ مناسبی برای مردم بیان نمائید.
آقای گرگیج ! آقای افسری و هیچ فرد حقیقی و حقوقی نمی تواند خاطره و نام رسول گرگیج و آقای میرشکار را از یاد مردم سیستان پاک نماید سیستم نظم و انضباط اداری شهرداری زابل نخست به دست شهرداراحمدی و شما گذارده شد .اگر شما با آقای میرشکار درجهت عمران و آبادنی شهرهم دل و همیار همگام می شدید. خیلی بهتر از آن می توانستید در جهت سازندگی و اعتلای زابل گام برداید . چراکه شما ازقدرت مدیریت عمرانی بسیار عالی و آقای فرماندار از قدرت مدیریت بسیارسیاسی خوبی برخوردار یود ید. ولی وا اسفا و صد حیف که در مقابل هم قرار گرفتید و سرانجام هردو به ترکستان سفر نمودید .
حاج رسو ل !اگر مدعی هستید شما،اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری حکم برائت گرفته ایم. ان هم داستان دیگری است که جز اسرار ناگفته است که خود میدانید و خداوند متعال . خوب است تحقیق نمایید اقای بناکار دادستان پرونده شما پس از رسیدگی به پرونده حضرتعالی چه سرانجامی داشته است ؟
اقای گرگیج !. شما نامه ای در خصوص پلاک 991 ارائه نموده اید. آیا مردم فهیم زابل با ارسال یک نامه و انبوه ساخت وسازها ی پلاک 991 و زمین هایی که بین اعضای شورا و بعضی مدیران خاص تقسیم نموده ا ید گمراه می شوند!
حاج رسول !.حتما می دانید پلاک 991 بزرگترین پلاک ثبتی سیستان است.دو وسوم پلاک 991 متعلق به شهرداری زابل بوده است . ولی اکنون سرنوشت این پلاک چگونه است ؟ ادر زمان مدیریت شما طرح های بسیار خوبی جهت جذب سرمایه، تشویق مردم به پرداخت عوارض شهرداری ااعطای پایان کار حتی به منازل دارای قولنامه محلی شایان ذکر و توجه است .آغاز بهسازی معابر خیابان های شهر از نکات بارز و فراموش نشدنی خدمات حضرتعالی است .پرداخت ماهیانه حقوق و اضافه کار کارکنان و کارگران شهرداری زابل از ذهن و یاد ایشان نخواهد رفت .. به گفته ایشان بسیاری از کارکنان و کارگران شهرداری در زمان مدیریت شما صاحب خانه و خودرو گردیده اند .درب اتاق شما بر روی تک تک مردم ،مدیران و کارکنان شهرداری باز بوده است به صورتی که بعد مدیریت شما به آن صورت تاکنون تکرار نشده است . افزایش ساعت کار پرسنل ستادی ( 17 الی20 بعد از ظهر) درطول ایام هفته جهت انجام امور مردم تکرار ناشدنی و تاریخی است .همچنان که عملکرد6 ساله ضعیف و منفی اعضای محترم شورای اسلامی دوره سوم وآقای احمد دهمرده شهردارزابل که به لحاظ طول خدمت تاریخی شورا، متاسفانه نتوانستنددر کتاب تاریخ مردان نیک سیستان و دل پاک و بی الایش مردم شریف و دارالولایه زابل نام جاودانه ای برای خود ثبت نمایند.
حاج رسول ! ایا بازهم می گویید مردم زابل قدر و ارزش نمک را نمی دانند؟
آقای گرگیج !شما و اعضای شورای شهردر سال های نخست مدیریت عالی فعالیت نمودید ولی در پایان عمر مدیریت به بیراهه رفتید آیا دستگاه های امنیتی بدون در دست داشتن مدارک مستند اقدام به دستگیری افراد سرشناس شهر شامل ( شهردار، اعضای شورای اسلام ی ومدیران شهرداری می نمایند؟.آیا ورود دستگا ه های امنتیتی در رسیدگی به عملکرد ادارات دولتی همیشه به صورت معمول صورت می گیرد ؟ دیگر به صلاح و مصلحت شما ،اعضای شورای شهر و من شهروند نیست که نبش قبر نماییم . چراکه ممکن است مسئولین ذی زبط دست از دل برداشته و اقدام به ارائه مستندات و مدارکی نمایند که دیگرجایی برای سخن گفتن و حتی زنده بودن از شدت و حدت شرمساری نباشد .
افای گرگیج !ایت الله شریفی وآیت الله بختیاری ،شهیدان میرحسینی،شهیدسیدمحمد تقی حسینی طباطبایی و جد سید باقر جزبزرگان و اسطوره های نیک سیستان می باشند. شماهم اگر در پایان کار به بیراهه نمی رفتیدومقصد شما ترکستان نبود. قطعا امروزدر زمره بزرگان سیستان قرار داشتید..یاد و خاطره شما و اعضای شورا ی اسلامی دوره دوم قطعا در دل مردم شهر و کارکنان شهرداری باقی هست. ولی یادوخاطره شما آمیخته ای از عسل و زهر هلاهل، شیرینی و ناشیرینی ، خوبی و بدی،روشنی و تاریکی است . ولی یاد وخاطره شهیدان میرحسینی و طباطبایی، ایت الله شریفی و بختیاری همیشه جاودا نه وباعث عزت و سربلندی سیستان بوده ،هست و خواهد بود.
حاج رسول و آقای افسری !آیا فکر نمی کنید سرانجام کارشما و اعضای شورا در اسفندماه 85 ، حداقل باعث شرمساری مردم سیستان در استان را فراهم نمودید؟
حاج رسول، اعضای محترم شورای اسلامی دوره دوم ،سردبیرو منتقدان محترم، شهروندان گرامی ! آیاتوانسته ام قضاوت و نقدی به دور از هرگونه حب و بغض ارائه نمایم ؟. التماس دعا

درباره‌ی مدیر

همچنین ببینید

اولتیماتوم فرماندار هامون به روسای ادارات این شهرستان جهت پیگیری جدی مصوبات سفر وزیر کشور به هامون

جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست  مهندس علیرضا کیخا فرماندار هامون و حضور ائمه جمعه …

یک نظر

  1. سلام ،آقای محترمی ک این حرفا رو زدی ،آیا شهردارهای الان ی دهم رسول گرگیچ کار میکنن؟این مرد واسه سیستان کار کرد ،اگه شوراس ،ک بله آقای … رو هم با ۳۴ میلیارد میگیرن و کلی فساد دیگه و الان…شما داستان رستم نباف عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.