بایگانی/آرشیو برچسب ها : شمال زابل

بازهم،حمایت نکردن مسئولین سیستان از قهرمانان استان : تیم فوتسال شمال زابل

چند وقت پیش بود ،خبرسیستان ماجرای حمایت نشدن قهرمان کشتی ایران توسط تربیت بدنی زابل را مطرح نمود تا به مسئولین یاداوری کند که اگر اکنون از امید ارامی حمایت نشود چند وقت بعد این استعداد را از دست خواهیم داد . خوشبختانه با وارد شدن نماینده زابل جناب دکتر کیخا به …

بیشتر بخوانید »